Používání ohně má velmi dlouhou historii. Účinné řízené spalování započalo pravděpodobně až zavedením Finských pecí a kamen Tigchel. Tato kamna a pece nemají topný výkon závislý na okamžité míře spalování. Teplo nejdříve při čistém spalování akumulují a poté jej po dlouhou dobu plynule uvolňují. Díky naší technologii a použitým selektivním materiálům, je tento způsob uvolňování tepla vyspělejší než mají jiná topidla. To je také důvodem, proč je tepelná pohoda u těchto topidel mnohem komfortnější, než


působení tepla z ocelových či litinových kamen, krbů a dokonce i pecí či kamen vyrobených z mastku. Na těchto stránkách Vás budeme informovat o našich topidlech na dřevo. Při seřazení podle celkové tepelné účinnosti, začínáme se základními kamny Tigchel 4D s celkovou účinností nad 85%. S velikostí kamen Tigchel roste i jejich účinnost. Po kamnech Tigchel 10D následují Finské akumulační pece a náš sortiment uzavíráme topidlem Kyoto, který umožňuje dosažení účinnosti až 110%(!).