Otázky k topení

Otázky k topení
 
Zde naleznete nejčastější otázky a odpovědi, které se týkají problematiky kamen a topení.
 
Jaký je rozdíl mezi ocelovými krby/kamny a kamny Tigchel?

Ocelová kamna uvolňují teplo velmi rychle a mají velmi vysokou povrchovou teplotu (riziko popálenin). Kamna Tigchel nebudou nikdy příliš horká, jsou "dotykově teplá".
Je tomu tak z důvodu, že kamenná masa kamen Tigchel plynule uvolňuje zadržené vnitřní teplo a chová se jako nějaký druh tepelného akumulátoru. Masivní kamenné stěny (3 vrstvy) zadrží 85-90% tepla a pozvolně jej po celý den uvolňují. Pro téměř všechny instalace v objektech je tento plynule dodávaný tepelný výkon vyhovující po celé topné období.
Ocelová kamna nemají tuto schopnost. Jediným způsobem jak omezit tepelný výkon je přiškrtit spalování, čímž začne docházet k doutnání dřeva. Doutnání (škrcení spalování) je velmi škodlivá fáze při spalování dřeva. Způsobuje nárůst atmosferických emisí do nepřijatelných úrovní, v budovách navíc vzniká riziko otravou CO, v komínech se usazuje dehet (což může vést až k požáru a ovzduší je znečišťováno oblaky kouře). Škrcením spalování navíc dochází ke značnému snížení účinnosti.
Mírné teplo kamen Tigchel je v harmonii se spotřebou tepla na vytápění a bezpečností. Proto jsou tato kamna ideální pro energeticky úsporné domy.
Díky jejich velmi nízkým atmosferickým emisím, jsou tato kamna také mnohem více environmentálně přátelská pro městskou zástavbu než ocelová kamna.
Ocelová kamna mohou pracovat účinněji jen v případě požadavku na velký odběr tepla a při spalování velkých polen tvrdého dřeva.
Oproti tomu kamna Tigchel - s jejich charakteristickými vlastnostmi spalování dřeva - poskytnou maximum tepla z každého kg paliva (i ze suchého měkkého dřeva).


 
Téměř u všech nových topidel je uváděna vysoká účinnost. Jak je toto tvrzení korektní? Jak tomu mohu lépe porozumnět a co ta "vysoká účinnost" doopravdy znamená?

Za posledních 20 let vedlo zpřísnění pravidel a předpisů v Evropě k požadavkům na více účinná topidla na dřevo. Jedním z důsledků bylo zavedení štítků energetické účinnosti. Zda topidla (v kategorii A) mohou a skutečně dosahují této vysoké účinnosti, je často otázkou teoretické účinnosti.


 
Jaké jsou úspory fosilních paliv, pokud se přeorientuji na "obnovitelnou energii"?

"Obnovitelná energie" přichází v různých formách a pro různé účely.
V domácnostech potřebujeme teplo pro vytápění a elektřina pro provoz spotřebičů a osvětlení.
Na průměrnou domácnost odpovídá spotřeba elektrické energie z fosilních paliv emisím 2177 kilogramů CO2 ročně. Jinými slovy, přechodem domácnosti na obnovitelnou energii omezíte emise o 2177 kilogramů CO2 za rok. Toto množství emisí CO2 odpovídá spotřebě 824 litrů benzinu nebo 1209 metrů krychlových zemního plynu.
Vytápění průměrné domácnosti zemním plynem se spotřebou 2000 kubických metrů se jedná o emise přibližně 3600 kg CO2. Použitím biomasy (suché dřevo) pro účinné vytápění domácnosti se sníží emise z neobnovitelných zdrojů o 3600 kg CO2.
Přímé spalování dřeva v místě spotřeby tepla nabízí nejvyšší možný potenciál úspor.


 
Jsou akumulační kamna Tigchel použitelná v klimatu jako je naše?

Kamna Tigchel byla vyvinuta v Evropě, kde jsou značné teplotní výkyvy. Tato akumulační kamna vyrovnávají tyto teplotní rozdíly. Ale i v zemích s mírným klimatem, tedy v zemích s malými teplotnímy výkyvy je plynulý tok tepla kamen Tigchel vysoce komfortním způsobem vytápění domu. Pro tyto podmínky by ocelové typy kamen dodávaly příliš mnoho tepla a došlo by k přehřátí interiéru. V zimním období Vám kamna Tigchel zajistí příjemné sálavé teplo po celý den.


 
Uvidím plameny?

Ano, dvířka jsou prosklená, takže se během doby hoření můžete kochat plameny. Díky účinnému spalování dřeva zůstává sklo čisté dlouhou dobu.


 
Mohu nahradit můj otevřený krb za kamna Tigchel?

Nelze tvrdit, že jakýkoliv otevřený krb či topidlo může být jednoduše nahrazeno kamny Tigchel. Po odstranění původního topidla lze často využít jeho základy pro stavbu kamen Tigchel či dokonce opravdové "Finské" pece. V mnoha případech lze také využít stávající komínové napojení. Díky volitelným modifikacím se můžete mimo tepelného komfortu a nízké spotřeby dřeva těšit i z dalších výhod (trouba na pečení, výměník na ohřev vody, barva a vzhled doplňující Váš interiér).


 
Mohou být kamna Tigchel připojena ke každému komínu?

Odborník na komíny zhodnotí stav Vašeho komínu a poradí v případě potřeby vhodná opatření. Průměr komínové roury musí být nejméně 150 mm. Kamna Tigchel Vám vyrobíme s vývodem pro komín ze zadní strany kamen ve zvolené výšce nebo s vývodem z horního víka kamen. Takže co se týká polohy komínového vývodu, není problém kamna Tigchel vyrobit přesně pro Vaši konkrétní situaci.
Pokud je z nějakého důvodu stavba nového komínu komplikovaná, je možné provést odtah spalin kamen Tigchel přes stěnu za pomoci ventilátoru. V tomto případě ventilátor nahrazuje potřebný komínový tah. Lze tak provést odtah vnější stěnou či střechou, je ale třeba mít v blízkosti kamen možnost připojení na elektrický rozvod. Při konzultaci s Vámi probereme všechny možnosti.


 
Měl bych nejdříve tepelně zaizolovat dům?

Pokud můžete provést tepelnou izolaci, tak rozhodně ano! Tepelně izolovaný dům poskytuje vyšší komfort a rychlejší návratnost investic. Po dokončení izolačních prací se rozhodněte pro nejvhodnější typ kamen Tigchel pro Váš nízkoenergetický dům. Vyjímečnost kamen Tigchel tím mnohem více vzroste a Vy značně omezíte množství dřeva, které Vás udrží v teple po celou zimu.


 
Jaké je doporučené dřevo pro kamna Tigchel?

Principiálně lze použít jakékoliv dřevo, ZA PODMÍNKY ŽE JE ABSOLUTNĚ SUCHÉ.
Výhřevnost je u všech druhů dřeva přibližně stejná. Jedná se zhruba o 4,3 kWh na 1 kg dřeva. Měkké dřevo snadněji a rychleji schne, tvrdé dřevo schne pomaleji, ale zabere méně skladovacího prostoru. K topení v kamnech Tigchel můžete použít také vyřazené palety či suché odpadní dřevo (konzervačně neošetřené).

Bestand Grootte
Heating Guide.pdf 175.72 KB Download

 
Mohu v kamnech Tigchel použít jiná paliva než dřevo?

Kamna Tigchel byla speciálně vyvinuta pro spalování dřeva. Jiná pevná paliva jako je uhlí, rašelinné brikety, lze také v kamnech Tigchel spalovat, díky použitému žáruvzdornému materiálu. Množství tepla z uhlí je v porovnání se dřevem velmi velké. Kamna Tigchel nelze využít pro spalování zemního či jiného plynu.
Na základě vědecké studie NIBE (Baarn, NL) je splalování dřeva příznivější pro životní prostředí než spalování plynu. Plyn je pro vytápění běžně dražší než vytápění domu dřevem.


 
Může být na kamna Tigchel napojeno podlahové či stěnové topení?

Všechna kamna Tigchel a Finské pece šíří teplo do svého okolí sáláním. Tento přímotopný způsob topení zahřeje podlahu, strop a stěny obklopující kamna. Tento přenos tepla je velmi účinný, bez dalších investic, bezhlučný a bez jakýchkoliv poplatků za provoz a údržbu (ve srovnání s teplovodními systémy). Podívejte se také na videoklip Radiant heat.

Kamna Tigchel či Finskou pec lze také připojit k podlahovému či stěnovému topení. Pro tento případ mohou být kamna vybavena jedním ze čtyř možných teplovodních systémů. Provedení 1,3 a 4 jsou vyrobena pro nižší zátěž. Provedení 2 (kamna Kyoto) mohou sloužit jako centrální topidlo na dřevo.


 
Mohu nechat dvířka ohniště otevřená?

To rozhodně nedoporučujeme!!! Dojde k zamezení funkčnosti vzdušných trysek a vyjímečné vlastnosti ohniště budou potlačeny (přestane probíhat účinné spalování). Také je možný únik kouře do interiéru, stejně jako u otevřeného krbu.


 
Kolik času zabere stavba kamen Tigchel nebo Finské pece?

Na stavbu kamen Tigchel postačí běžně polovina dne. Pokud započítáme i další potřebné práce, které se mohou objevit, zpravidla postačí jeden den.
Na zakázku stavěná Finská pec je časově náročnější, zabere několik dnů (běžně 3-7). Vše záleží na rozměru a designu pece.


 
Jaká je dodací doba?

Přibližně 8 týdnů pro rozebiratelná kamna Tigchel. Zakakázkově stavěná Finská pec je zpravidla připravena za 2-3 měsíce. Vše záleží na návrhu a volbě materiálů. V zimním období se doba dodání prodlužuje na 3 a více měsíců.


 
Potřebují kamna Tigchel nebo Finská pec pravidelnou údržbu?

Kamna Tigchel a Finská pec vyžadují minimální údržbu. Každé 2 roky až 5 let můžeme přijet na kontrolu a v případně nutnosti vysát vnitřní prostory. Doporučujeme toto provádět každé 3 roky. Značně záleží na způsobu použití kamen. Odtah spalin (komín) by měl být odborně kontrolován a vymeten každý rok. Všechny uvolněné usazeniny po vymetení odstraňte.


 
Udrží dřevěná podlaha hmotnost kamen Tigchel?

Ve většině případů je možné kamna Tigchel o hmotnosti 600 a 800 kg instalovat přímo na podlahu. Samozřejmě ale značně záleží na typu a stavu podlahy. V případě potřeby může několik pilotů pod podlahovými prkny zajistit dostatečnou oporu pro instalaci kamen. Těžší typy kamen potřebují předem připravený betonový základ.


 
Potřebují kamna Tigchel zvláštní přívod vzduchu?

V mnoha starších domech pro dostatečné zásobení kamen spalovacím vzduchem postačuje potevřít okno (v tomto případě pak probíhá větrání domu a spalování dřeva současně).
V domech s mechanickým větráním (podtlaková ventilace) je doporučen separátní přívod vzduchu.
V moderních domech vybavených ventilací s automatickým vyvažováním, otevření okna či větrací mřížky poskytne kamnům dostatek vzduchu. Po vyhoření dřeva můžete okno či větrací mřížku zavřít a ventilace obnoví svůj běžný provozní režim.


 
Můžete k nám přijet?

Nejsme schopni zodpovědět tuto otázku definitivním "ano", protože musíme zvažovat mnoho okolností. Velmi záleží na cestovním čase a spojených cestovních nákladech. Pokud jste ve svých plánech již značně pokročily a chystáte se pořídit kamna Tigchel či Finskou pec, máte zváženo a rozhodnuto umístění topidla, bude nám potěšením přijet na osobní setkání a konzultace (které Vám poskytneme zdarma). Pokud je ale Váš zájem probuzen jen díky našemu webu nebo návštěvou u stávajícího vlastníka a bez hlubšího seznámení s touto technologií, pak by tyto návštěvy (bohužel) jen zvyšovaly ceny topidel. V tomto případě Vám doporučujeme, aby jste nejdříve navštívili Vy nás a prohlédli si v reálu naše kamna a možná barevná provedení. Kamna u nás nejen uvidíte, ale také Vám poskytneme informace, zodpovíme Vaše dotazy a poradíme vhodná provedení připadající v úvahu pro Vaši konkrétní stavbu (bez jakéhokoliv závazku). Doporučujeme poskytnout informaci o Vašem zájmu nás navštívit několik dní předem, abychom si na Vás vyhradily čas a mohly zodpovědět i detailnější dotazy.


 
Pokud se rozhodneme, můžeme hned dostat cenovou nabídku?

Ano, můžeme Vám hned sdělit orientační cenu. Ale nejdříve Vám doporučujeme zkonzultovat různé varianty provedení kamen s našimi pracovníky. Pro poptávku potřebujeme upřesněnit všechny možné detaily a zvolené doplňky kamen. Konkrétní písemnou nabídku pro Vás připravíme do týdne.


 
Je spalování dřeva značeno jako "zelená energie"?

Ano, protože není fosilním palivem jako zemní plyn, uhlí či ropa. CO2 se při spalování dřeva také uvolňuje, ale jedná se o stejné množství, které bylo stromem během života navázáno z okolí. Jinými slovy, spalování dřeva nezvyšuje množství CO2 v našem ekosystému. Nicméně je nezbytné zajistit, aby nedocházelo k ničení pralesů, ale využívala se produkce dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů. Výsadba lesů ve velkém měřítku a jejich udržitelné obhospodařování je nejlepší cestou ke snížení množství CO2 v atmosféře. Mladé stromy během růstu pohlcují velká množství CO2. Uhlík se navíc neváže jen v dřevě, ale i ve zdravé půdě. Nerentabilně obhospodařované pozemky mohou být snadno využity pro výsadbu rychlerostoucích dřevin k produkci palivového dřeva. Pro palivové účely jsou vhodné staré stromy, které absorbují již jen malé množství CO2. Tímto je cyklus vazby a uvolňování CO2 v palivovém dřevě uzavřen.


 
Na co si dát pozor?

Při provozu vysoce účinných akumulačních kamen na dřevo může dojít také k mnoha chybám. Níže jsou uvedeny nejčastější chyby a omyly.

1. Očekávání tepelného výkonu je často přehnané. Mnozí věří, že tak velká kamna na dřevo musí rychle uvolňovat velké množství tepla. CHYBA! Tepelně akumulační kamna poskytují mírné, přívětivé, sálavé teplo, které se plynule uvolňuje po celý den (nespálíte se)!

2. Nedostatečné zateplení. Vytápění starších domů na komfortní teplotu uprostřed zimy vyžaduje obrovské množství tepla. Akumulační kamna na dřevo poskytují velmi plynulý tepelný tok a nemají dostatečnou výkonovou kapacitu pro tento typ staveb. Je tomu tak, protože komfortní bydlení a ekonomická spotřeba dřeva souvisí s odpovídajícím zateplením. Alternativou pro nedostatečně zateplené stavby, je možné si v nejchladnějších zimních dnech pomoci záložním topením.

3. Pokusy k přetopení či urychlení tepelného procesu. Akumulační kamna na dřevo, speciálně navržená na udržení tepla po dlouhou dobu, není možné přinutit k vysokým okamžitým výkonům či rychlejšímu nahřátí. Prodloužení doby topení proti doporučením (přidáním dřeva) povede pouze k minimálnímu zvýšení výkonu kamen. Pouze tím způsobíte nadměrné tepelné přetěžování komínu a akumulační hmoty kamen. Mnohem lepší je dát kamnům příležitost k plynulé dodávce naakumulovaného tepla po celý den.

4. Přeplnění ohniště. Pokud přeplníte ohniště, neumožníte kamnům úplné a čisté spalování, což se projeví sníženou účinností a kouřem. Napůl zaplněné ohniště je dobrou volbou. Než přeplnit ohniště, je lepší několik polínek přiložit při dohořívání. Tím umožníte kamnům Tigchel dokonalé spalování. Ideální množství dřeva pro kamna Tigchel odpovídá 1% jejich hmotnosti. Pro Finské pece je dávka dřeva 1/150 hmotnosti pece (cca 0,67%). Občas si zvažte Vámi používané dřevo pro získání reálnějšího odhadu potřebného množstí dřeva na jeden zátop (dvakrát měř, jednou řež). Hmotnosti kamen Tigchel naleznete v příloze "Technická specifikace".

5. I po několika letech skladování je dřevo stále nedostatečně suché. Dřevo s vlhkostí přesahující 20% se špatně spaluje a uvolňuje málo tepla. Sykot při spalování indikuje velkou vlhkost dřeva, je možné i sledovat páru unikající ze dřeva. Kvalitní měřič obsahu vlhkosti může být dobrou pomůckou, čas od času zkontrolujte stav vašeho dřeva. Více informací naleznete v příloze Příprava dřeva.

6. Dosoušení dřeva v interiéru. Dosušování dřeva v interiéru nedoporučujeme (riskujete, že se v kůře po zvýšení teploty probudí hibernovaný hmyz). Dřevo dostatečně vysušte mimo interiér (obsah vlhkosti musí klesnout pod 20%).

7. Dosušování dřeva v kamnech. Na vzdor mnoha varováním, někteří lidé stále dosušují dřevo v ohništi po vyhasnutí ohně. CHYBA! Riskují tím spontánní a nekontrolované vznícení dřeva a dokonce i výbuch uvolňovaného plynu! I když toto nyní opomeneme, odpar vlhkosti ze dřeva způsobí ochlazení topeniště, takže při zapalování nové dávky dřeva bude v ohništi nižší počáteční teplota. V každém případě, dosušování dřeva v kamnech Vám nic dobrého nepřinese. Pokud se Vám nepovedlo včas vysušit dřevo na vhodnou úroveň, raději je ještě jednu či dvě sezony nechte sušit a pořiďte si na toto období kvalitní suché dřevo.

8. Oheň na vrstvě popela. Stále se vrací mýtus o lepším hoření na vrstvě popela. CHYBA! Vrstva popela má v akumulačních kamnech při spalování dřeva opačný efekt. Před mnoha lety byla tato praktika běžná u jednoduchých ohnišť. V dnešní době již mají lidé více vědomostí o účinnostech ohnišť. Již víme, že popel je odpadní produkt a jako takový by měl být čas od času odstraněn, pro zajištění správné funkce ohniště. Doporučujeme pravidelně čištit ohniště a vyprazdňovat popelník.

9. Pro zahřátí akumulačních kamen je potřeba obrovský oheň. CHYBA! Velký oheň nemůže být nikdy využit efektivním způsobem. Velký oheň vzniká, když plameny procházejí podél dřeva s velkou povrchovou plochou. To může být způsobeno: a) přeplněným ohništěm; b) příliš mnoho malých kousků dřeva; c) dřevo obsahuje příliš mnoho pryskyřice; d) kombinací předchozích příčin.

 

Bestand Grootte
Technical Details 2009.pdf 149.34 KB Download